ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1901 ฝายหินทิ้งบ้านเหมต่ำ ทองหลาง จักราช นครราชสึมา N/A N/A
1902 ฝายบ้านวังคล้า โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสึมา N/A N/A
1903 สถานีสูบน้ำไฟฟ้าแห่งที่ 1 โนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา N/A N/A
1904 สถานีสูบน้ำไฟฟ้าแห่งที่ 2 แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา N/A N/A
1905 สถานีสูบน้ำ PL8 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ N/A N/A
1906 สถานีสูบน้ำ PL3 หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ N/A N/A
1907 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าRSP 12 เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ N/A N/A
1908 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าRSP 22 ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ N/A N/A
1909 รวมทั้ง สชป.8 -     - -
1910 บุรีรัมย์          
1911 ยอดรวมฝาย4          
1912 ยอดรวมทั้งหมด20          
1913 นครราชสีมา          
1914 ยอดรวมฝาย2          
1915 M.89 เหนือเขื่อนลำตะคอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง       0 107.67
1916 M.145 เหนือเขื่อนลำพระเพลิง ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง       0  
1917 ขรน.กันผม ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ       0  
1918 M.2A ลำมูล ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ       0 0
1919 ยอดรวมทั้งหมด26          
แสดง 1901 - 1919 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 96/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96