ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1881 อ่างฯ ห้วยอ่างหิน สีละกอ จักราช นครราชสีมา N/A N/A
1882 อ่างฯ ห้วยโกรกไม้แดง ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา N/A N/A
1883 อ่างฯ บ้านจัดสรร ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา N/A N/A
1884 อ่างฯ ห้วยเพลียก ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา N/A N/A
1885 อ่างฯ คลองน้ำมัน ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา N/A N/A
1886 อ่างฯ โปร่งสนวน ลำเพลียก ครบุรี นครราชสึมา N/A N/A
1887 อ่างฯ ห้วยหิน โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา N/A N/A
1888 ฝายห้วยหิน โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา N/A N/A
1889 อ่างฯ คลองไผ่ 1 วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา N/A N/A
1890 อาคารบังคับน้ำ 1-3 วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา N/A N/A
1891 ขุดลอกหนองแก ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา N/A N/A
1892 อ่างฯ บ้านคำ (คลองปูน) หมู่สี ปากช่อง นครราชสีมา N/A N/A
1893 อ่างฯ บุ่งตาหลั่ว (กองทัพภาค 2) หนองไผ่ล้อม เมือง นครราชสีมา N/A N/A
1894 อ่างฯ เถกิงพล (สนามกีฬาฯ ) ปรุใหญ่ เมือง นครราชสีมา N/A N/A
1895 อ่างฯ หนองบัว โพธิ์กลาง เมือง นครราชสีมา N/A N/A
1896 อ่างฯ หนองปรือ โพธิ์กลาง เมือง นครราชสีมา N/A N/A
1897 อ่างฯ บึงหนองคู ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา N/A N/A
1898 อ่างฯ ห้วยซับหวาย หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา N/A N/A
1899 อ่างฯ บึงบัวใหญ่ บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา N/A N/A
1900 ปรับปรุงสระบ้านห้วยระหัส แจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา N/A N/A
แสดง 1881 - 1900 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 95/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>