ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1861 ฝายบ้านโคกตอง ท่าลาด ชุมพวง นครราชสึมา N/A N/A
1862 ฝายบ้านโนนตูม โนนตูม ชุมพวง นครราชสึมา N/A N/A
1863 ฝายบ้านดอนทะยูง งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา N/A N/A
1864 อ่างฯ ห้วยสะกาด นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา N/A N/A
1865 อ่างฯ ห้วยจับพง (ห้วยหางหมา) สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา N/A N/A
1866 อ่างฯ บ้านโนนสง่า พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสึมา N/A N/A
1867 ฝายบ้านใหม่ศรีสุข หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสึมา N/A N/A
1868 ฝายหนองมะขามเฒ่า กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสึมา N/A N/A
1869 อ่างฯ ห้วยสามบาทแง่ซ้าย หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสึมา N/A N/A
1870 ฝายห้วยสามบาทแง่ซ้าย หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสึมา N/A N/A
1871 สระน้ำวัดบ้านไร่ กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสึมา N/A N/A
1872 หนองตองตอด กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสึมา N/A N/A
1873 ท่อส่งน้ำจากหนองตองตอดถึงสระน้ำบ้านไร่ กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสึมา N/A N/A
1874 ขุดลอกคลองโพรงตะเข้ พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสึมา N/A N/A
1875 ขุดลอกห้วยสามบาทแง่ซ้าย หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสึมา N/A N/A
1876 ขุดลอกห้วยหนองลำมะดี พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสึมา N/A N/A
1877 ปรับปรุงสระสี่เหลี่ยม พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสึมา N/A N/A
1878 อ่างฯ บ้านหนองแดง โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา N/A N/A
1879 อ่างฯ บ้านหนองไผ่ 1 ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา N/A N/A
1880 อ่างฯ บ้านหนองไผ่ 2 ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา N/A N/A
แสดง 1861 - 1880 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 94/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>