ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1841 อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ N/A N/A
1842 อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู (พร้อมระบบ) กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ N/A N/A
1843 อ่างเก็บน้ำห้วยโอตาลัต โคกตาล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ N/A N/A
1844 ฝายห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ N/A N/A
1845 ฝายบ้านพะเนา ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ N/A N/A
1846 ประตูระบายน้ำลำพังชู หนองดู่ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ N/A N/A
1847 อ่างเก็บน้ำน้ำห้วยขี้หนู ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ N/A N/A
1848 ฝายบ้านเขว้า บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์ N/A N/A
1849 อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา N/A N/A
1850 อ่างเก็บน้ำห้วยตาเขียว สายตะก บ้านกรวด บุรีรัมย์ N/A N/A
1851 อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ N/A N/A
1852 อ่างฯ ห้วยบ้านยาง โคกกรวด เมือง นครราชสีมา N/A N/A
1853 อ่างฯ หนองแหน หนองบัวศาลา เมือง นครราชสีมา N/A N/A
1854 อ่างฯ ห้วยยาง ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา N/A N/A
1855 อ่างฯ บะอีแตน อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา N/A N/A
1856 อ่างฯ ห้วยซับประดู่ มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา N/A N/A
1857 อ่างฯ ลำเชียงไกรตอนล่าง บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา N/A N/A
1858 อ่างฯ บึงถนนหัก ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา N/A N/A
1859 อ่างฯ ห้วยยางพะไล บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา N/A N/A
1860 ฝายหินหิ้งบ้านยาง ชุมพวง ชุมพวง นครราชสึมา N/A N/A
แสดง 1841 - 1860 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 93/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>