ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1821 อ่างเก็บน้ำบ้านกระต่ำ ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1822 อ่างเก็บน้ำบ้านค้อ หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1823 อ่างเก็บน้ำบ้านแข้ แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1824 อ่างเก็บน้ำบ้านเค็งร่องวังมล ตาโคน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1825 อ่างเก็บน้ำบ้านชบาฮ่องละป๋อง ตาโคน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1826 อ่างเก็บน้ำบ้านพระหนองบ่อ เสียว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1827 ฝายห้วยซอม     ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1828 ฝายบ้านเขวา     ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1829 ระบบฯฝายบ้านหนองบัวเรณ ฝั่งซ้าย     ศรีสะเกษ อื่นๆ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1830 ระบบฯห้วยเล้า ฝั่งขวา     ศรีสะเกษ อื่นๆ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1831 อ่างฯ วังกวางโตน     ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1832 ฝายบ้านตาปาง     ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1833 ฝายห้วยเสลา     ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1834 อ่างเก็บน้ำโอตาลัด โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1835 อ่างฯ ห้วยจับพง สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1836 ฝายบ้านโนนสังข์ โพนทอง สีดา นครราชสีมา ฝายทดน้ำ โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1837 อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ว สำโรงทาบ สุรินทร์ N/A N/A
1838 อ่างเก็บน้ำทำนบดินอ่างห้วยขนาดมอญ ตาตูม สังขะ สุรินทร์ N/A N/A
1839 ระบบกระจายน้ำฝายตะลุง หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์ N/A N/A
1840 ขรน.พิมาย ในเมือง พิมาย นครราชสีมา N/A N/A
แสดง 1821 - 1840 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 92/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>