ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1801 ฝายบ้านป่าเวย ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1802 อ่างเก็บน้ำบ้านสวัสดี ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1803 อ่างเก็บน้ำบ้านพงสิม กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1804 อ่างเก็บน้ำบ้านร่องอากาศ ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1805 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสำโรง กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1806 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองอาคูณกุดหม้อ ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1807 อ่างเก็บน้ำบ้านพะเนา ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1808 อ่างเก็บน้ำบ้านผักไหมใหญ่ ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1809 ฝายบ้านน้ำคำ จานแสนชัย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1810 ฝายบ้านห้วยสองคอน ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1811 อ่างเก็บน้ำร่องตาหุ่ง ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1812 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองเฒ่า กำแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1813 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองเหล็ก โดด อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1814 ฝายห้วยหว้าศชร อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1815 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนแดง ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1816 ทำนบหนองซำ รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ อื่นๆ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1817 อ่างเก็บน้ำห้วยกุง รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1818 อ่างเก็บน้ำบ้านก่อ แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1819 อ่างเก็บน้ำบ้านพระ เสียว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1820 อ่างเก็บน้ำบ้านร่อง 2 เมืองจันทร์ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1801 - 1820 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 91/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>