ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1781 อ่างเก็บน้ำบ้านส้มป่อย ห้วยคบ ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1782 อ่างเก็บน้ำห้วยแฝก ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1783 อ่างเก็บน้ำร่องคำ หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1784 อ่างเก็บน้ำบ้านซำปลากั้ง หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1785 ฝายบ้านกุดน้ำใส หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1786 ฝายห้วยน้ำเค็ม ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1787 ห้วยน้ำเค็ม หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ อื่นๆ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1788 อ่างเก็บน้ำบ้านแสนแก้ว สส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1789 อ่างเก็บน้ำร่องอะโศก เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1790 อ่างเก็บน้ำห้วยหุ่ง บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1791 ฝายบ้านเจ้าทุ่ง ทุ่งสว่าง วังหิน ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1792 ฝายบ้านป่าใต้ ทุ่งสว่าง วังหิน ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1793 อ่างเก็บน้ำบ้านยางกุด ธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1794 ฝายบ้านยางกุด ธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1795 ฝายบ้านโคกสมบูรณ์ บ่อแก้ว วังหิน ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1796 ฝายบ้านตาเหมา ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1797 ฝายบ้านห้วย พิพวง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1798 ฝายบ้านเมืองน้อย เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1799 ฝายทำนบบ้านน้ำดำ จานใหญ่ ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1800 ฝายบ้านห่องน้อย ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1781 - 1800 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 90/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>