ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
161 บ้านส้ม ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
162 บ้านหนองยาง หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
163 บ้านโสง หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
164 บ้านด่านกะตา พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
165 บ้านโนนไม้แดง หมู่16 ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
166 บ้านหนองบัวรีใหม่ ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
167 บ้านราษฏร์พัฒนา บ้านราษฏร์ เสิงสาง นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
168 บ้านประโดก หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
169 สถานีสูบน้ำบ้านวังสะเดา-โนนไม้แดง โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
170 สถานีสูบน้ำบ้านสัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
171 สถานีสูบน้ำบ้านกระเบื้องใหญ่ กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
172 สถานีสูบน้ำบ้านม่วง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
173 สถานีสูบน้ำบ้านท่ามะเขือ สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
174 สถานีสูบน้ำบ้านซึม สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
175 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหมูสี พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
176 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโจด ลำมูล โนนสูง นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
177 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านส้ม ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
178 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกพระ หนองพลวง จักราช นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
179 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบึง-หนองกรวด โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
180 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านรังกา รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
แสดง 161 - 180 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 9/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>