ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1761 อ่างเก็บน้ำร่องอีง่อม ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1762 ฝายห้วยฆ้อง พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1763 อ่างเก็บน้ำบ้านกุดปราสาท สมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1764 ฝายบ้านแก่นเมธี สวาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1765 ฝายห้วยกุดจง หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1766 ฝายบ้านนาวา สมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1767 อ่างเก็บน้ำบ้านสระนาย พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1768 ฝายบ้านเหล็ก ห้วยอีลา พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1769 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองยาว หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1770 อ่างเก็บน้ำห้วยพราน กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1771 อ่างเก็บน้ำบ้านขี้นาค ตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1772 ฝายบ้านกอกหวาน โพธิ์ศรี ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1773 ฝายบ้านสามขา กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1774 ฝายบ้านตรอก ตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1775 ฝายบ้านกระดึ กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1776 อ่างเก็บน้ำห้วยแห่ กุง ราษีไศล ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1777 ฝายห้วยก๊ากว๊าก คลีกลิ้ง ราษีไศล ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1778 ฝายบ้านมะยาง จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1779 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวดง ด่าน ราษีไศล ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1780 อ่างเก็บน้ำห้วยแคน รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1761 - 1780 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 89/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>