ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1721 อ่างเก็บน้ำบ้านปรือคัน ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1722 ฝายบ้านขยอง ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1723 อ่างเก็บน้ำบ้านตะเคียนกลาง ตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1724 อ่างเก็บน้ำบ้านนาตรวจ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1725 ฝายบ้านโกแดง ละลม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1726 ฝายห้วยคต โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1727 ฝายห้วยสำราญ โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1728 ฝายบ้านกระมัลพัฒนา โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1729 ฝายกุดหวาย กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1730 ฝายห้วยระวี บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1731 อ่างเก็บน้ำบ้านภูดิน บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1732 อ่างเก็บน้ำหนองบัว หนองบัวเลน บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1733 อ่างเก็บน้ำวังน้ำเย็น บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1734 อ่างเก็บน้ำห้วยตะแบง บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1735 อ่างเก็บน้ำซับพนมพะโน สันติสุข ขุนหาญ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1736 ฝายบ้านตาปรก บักคอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1737 อ่างเก็บน้ำบ้านหลักหิน บังดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1738 อ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์ กระหวั่น ขุนหาญ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1739 อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำมุด บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1740 อ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์พนมดงรัก ห้วยจันทร์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1721 - 1740 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 87/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>