ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1701 อ่างเก็บน้ำบ้านนาจะเรีย สร้างระบบปี39 ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1702 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาเสก ตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1703 ฝายห้วยเหนือ ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1704 ฝายบ้านกระโทก-เริงรมย์ หัวเสือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1705 ฝายบ้านกระต่ายค่อน หัวเสือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1706 อ่างเก็บน้ำหนองสิม หัวเสือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1707 อ่างเก็บน้ำบ้านห้วย หัวเสือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1708 ฝายบ้านสวงษ์ หัวเสือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1709 ฝายบ้านกระโพธิ์-เริงรมย์ หัวเสือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1710 ฝายบ้านภูมิร่มเย็น กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1711 อ่างเก็บน้ำบ้านตะแบง ห้วยติ๊กชู ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1712 อ่างเก็บน้ำบ้านจำปานวง โคกตาล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1713 อ่างเก็บน้ำบ้านแซร์ไปร ละลม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1714 อ่างเก็บน้ำบ้านโอปังโกว์ ละลม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1715 อ่างเก็บน้ำแชสะไบ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1716 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองโคตร โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1717 อ่างเก็บน้ำคลองเพลิง ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1718 อ่างเก็บน้ำบ้านลุมพุก ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1719 อ่างเก็บน้ำคลองตาตะลวก ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1720 อ่างเก็บน้ำบ้านมะขาม ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1701 - 1720 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 86/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>