ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1681 อ่างเก็บน้ำบ้านกลางงบช่วยเหลือ32 โคกตาล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1682 อ่างเก็บน้ำบ้านจำปานวง โคกตาล กิ่งอ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1683 ฝายโกแดง ละลม กิ่งอ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1684 อ่างเก็บน้ำหนองระหาน ละลม ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1685 อ่างเก็บน้ำบ้านแซรไป์งบช่วยเหลือ32 ห้วยตามอญ กิ่งอ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1686 อ่างเก็บน้ำบ้านไพรพัฒนาปชด.42 ไพรพัฒนา กิ่งอ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1687 ฝายบ้านโสน โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1688 อ่างเก็บน้ำบ้านโคกเพชร โคกเพชร ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1689 ฝายบ้านกระต่ายด่อน สมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1690 ฝายบ้านค้อ กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1691 ฝายบ้านโคกกว้าง กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1692 อ่างเก็บน้ำบ้านบ่อทอง กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1693 ฝายบ้านโคกสูง กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1694 อ่างเก็บน้ำบ้านศรีอุดม กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1695 ฝายห้วยกระดิ่ง หัวเสือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1696 อ่างเก็บน้ำหนองจะกอง จะกง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1697 อ่างเก็บน้ำบ้านฮ่องธาตุ จะกง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1698 อ่างเก็บน้ำบ้านบิง ดองกำเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1699 อ่างเก็บน้ำบ้านกันจาน ดองกำเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1700 อ่างเก็บน้ำหนองอาทิ ตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1681 - 1700 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 85/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>