ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1661 ฝายห้วยสร้าง หนองหว้า กิ่งอ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1662 ฝายบ้านหนองแสง หนองหว้า กิ่งอ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1663 อ่างเก็บน้ำบ้านแสง เสียว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1664 อ่างเก็บน้ำบ้านทำผง ตาโกน กิ่งอ.เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1665 ฝายบ้านพระ หนองบ่อ เสียว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1666 ฝายห้วยทา ตองปิด กิ่งอ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1667 อ่างเก็บน้ำร่องสาด ละเอาะ กิ่งอ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1668 ฝายห้วยระวี ละเอาะ กิ่งอ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1669 อ่างเก็บน้ำบ้านเชือก ร่องแวด ละเอาะ กิ่งอ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1670 ฝายบ้านรุ่ง รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1671 ฝายบ้านโนนลาน เปาะ กิ่งอ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1672 อ่างเก็บน้ำร่องไผ่ เป๊าะ กิ่งอ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1673 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนลาน เป๊าะ กิ่งอ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1674 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองหลุ่ม เป๊าะ กิ่งอ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1675 อ่างเก็บน้ำหนองช้างตาย เป๊าะ กิ่งอ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1676 อ่างเก็บน้ำร่องเหมาแจะ เป๊าะ กิ่งอ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1677 ฝายบ้านหนองหล่ม บึงบูรพ์ กิ่งอ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1678 อ่างเก็บน้ำถ้ำสระพงษ์ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1679 อ่างเก็บน้ำซำกุ้ง ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1680 อ่างเก็บน้ำแชละโบ โคกตาล กิ่งอ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1661 - 1680 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 84/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>