ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1641 ฝายบ้านเลิงแฝก หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1642 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองไข่นุ่น บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1643 อ่างเก็บน้ำหนองสิม หนองบัว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1644 อ่างเก็บน้ำลำห้วยผักโคน กู่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1645 อ่างเก็บน้ำทำนบห้วยแถลง ยาง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1646 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง คูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1647 อ่างเก็บน้ำร่องน้ำคำ น้ำเกลี้ยง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1648 อ่างเก็บน้ำห้วยคุ้ม จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1649 อ่างเก็บน้ำห้วยโศก จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1650 ฝายบ้านหนองถ่ม หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1651 ฝายบ้านนาดี-หนองแคน ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1652 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1653 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสว่าง ผักแผ้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1654 อ่างเก็บน้ำบ้านผึ้ง ทาม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1655 ฝายบ้านบกขี้ยาง หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1656 ฝายบ้านเสียว เสียว กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1657 ฝายบ้านดอนเขียว ท่าคล้อ กิ่งอ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1658 อ่างเก็บน้ำบ้านเต่ากลและขุดลอก หนองงูเหลือม กิ่งอ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1659 อ่างเก็บน้ำหนองงูเหลือม หนองงูเหลือม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1660 อ่างเก็บน้ำห้วยขี้กาก เสียว กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1641 - 1660 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 83/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>