ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1621 อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าลาด น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1622 ฝายหนองนกเขียน เสียว กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1623 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองหว้า หนองหว้า กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1624 อ่างเก็บน้ำบ้านจำนรรค์ กระแซงใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1625 ฝายบ้านหนองคัน จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1626 ฝายบ้านโนนสมบูรณ์ กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1627 อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตง บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1628 ฝายห้วยปอ สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1629 อ่างเก็บน้ำกุดกรวด ละลาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1630 อ่างเก็บน้ำห้วยเทิน เมืองน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1631 อ่างเก็บน้ำบ้านขี้เหล็ก โนนสังข์ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1632 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนผึ้ง โนนสังข์ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1633 อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งพาย หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1634 อ่างเก็บน้ำห้วยสะบ้า คูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1635 อ่างเก็บน้ำกุดนาแสง บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1636 อ่างเก็บน้ำบ้านลิ้นฟ้า บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1637 อ่างเก็บน้ำกุดพรหมตาด บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1638 ฝายกุดชีเฒ่า หนองแวง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1639 ฝายบ้านห้วยยาง หนองแวง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1640 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองม่วง หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1621 - 1640 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 82/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>