ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1601 อ่างเก็บน้ำห้วยหยุง ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1602 อ่างเก็บน้ำบ้านคำโปรย ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1603 ฝายห้วยพอย น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1604 ฝายบ้านเดียงเหนือ เวียงเหนือ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1605 ฝายบ้านสังเม็ก สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1606 ฝายบ้านสำโรง สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1607 ฝายบ้านด่านกลาง เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1608 ฝายบ้านหนองแสง หนองหว้า กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1609 ฝายบ้านดอนเขียว หนองหว้า กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1610 อ่างเก็บน้ำบ้านโดนอาว รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1611 ฝายห้วยโตนด ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1612 อ่างเก็บน้ำเต่ากลและขุดลอก หนองงูเหลือม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1613 อ่างเก็บน้ำห้วยแคน เสียว กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1614 อ่างเก็บน้ำบ้านซับโพธิ์ จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1615 อ่างเก็บน้ำห้วยต่อย จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1616 ฝายบ้านหนองปลาซิวห้วยไผ่ เสียว กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1617 อ่างเก็บน้ำบ้านนากันตม หนองหว้า กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1618 อ่างเก็บน้ำบ้านสามแยก กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1619 อ่างเก็บน้ำบ้านร่อง ห้วยแฮด เมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1620 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองเตียงน้อย เมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1601 - 1620 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 81/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>