ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1581 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสำราญ โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1582 อ่างเก็บน้ำห้วยสิม บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1583 อ่างเก็บน้ำห้วยตาเงิด เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1584 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองหว้าปชด.33 บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1585 อ่างเก็บน้ำบ้านเสาธงชัย เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1586 อ่างเก็บน้ำบ้านโศกขามป้อมปชด.43 ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1587 อ่างเก็บน้ำบ้านโศกมะขามป้อม บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1588 ฝายห้วยโสตง โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1589 ฝายโนนสมบรูณ์ กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1590 ฝายบ้านกุดเสลา กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1591 อ่างเก็บน้ำบ้านตาจ้อย กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1592 อ่างเก็บน้ำหนองกระหวัน ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1593 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนเรือ สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1594 ระบบส่งน้ำบ้านขะยุงพนมดงรัก น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อื่นๆ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1595 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนดู่ บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1596 อ่างเก็บน้ำห้วยพระลานจำปา รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1597 อ่างเก็บน้ำบ้านพิทักษ์ไทย สำโรงเกียรติ ขุนหาญ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1598 อ่างเก็บน้ำช่องพระพะลัย ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1599 อ่างเก็บน้ำบ้านสามเส้า ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1600 อ่างเก็บน้ำบ้านละลาย ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1581 - 1600 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 80/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>