ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1561 ฝายบ้านหยอด โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1562 อ่างเก็บน้ำบ้านโสนน้อย โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1563 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองตลาด โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1564 อ่างเก็บน้ำบ้านม่วงเปห้วยโพน หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1565 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนคูณ โนนคูณ โนนคูณ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1566 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนค้อ โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1567 ฝายบ้านแสนสำราญ โนนคูณ โนนคูณ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1568 ฝายบ้านหนองผือ ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1569 อ่างเก็บน้ำบ้านโพนปลัด ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1570 อ่างเก็บน้ำบ้านคอก ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1571 อ่างเก็บน้ำบ้านตารางสวาย ดองกำเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1572 ฝายห้วยซอม เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1573 ฝายบ้านห้วยทิพย์ รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1574 อ่างเก็บน้ำห้วยสังกต เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1575 อ่างเก็บน้ำห้วยตะขบปชด.32 เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1576 อ่างเก็บน้ำบ้านภูมิซรอลปชด.41 เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1577 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสว่างพัฒนา เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1578 อ่างเก็บน้ำบ้านภูมิซรอล เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1579 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1580 อ่างเก็บน้ำห้วยตุง โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1561 - 1580 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 79/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>