ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1541 ฝายบ้านแทง ซำ เมือง ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1542 ฝายบ้านยางกุด หมากเขียบ เมือง ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1543 อ่างเก็บน้ำห้วยแคน โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1544 ฝายบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือม เบญจาลักษ์ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1545 อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1546 ระบบส่งน้ำบ้านเวาะพนมดงรัก โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ อื่นๆ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1547 อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ บก โนนคูณ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1548 อ่างเก็บน้ำบ้านแตง บก โนนคูณ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1549 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองแวง หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1550 ฝายบ้านม่วงเป หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1551 ฝายห้วยร่องคำ หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1552 อ่างเก็บน้ำห้วยควน บก โนนคูณ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1553 ฝายโนนรัง หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1554 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองดินดำ บก กิ่ง อ.โนนคูณ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1555 อ่างเก็บน้ำบ้านโคกสะอาด หนองกุง กิ่ง อ.โนนคูณ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1556 อ่างเก็บน้ำบ้านโพนงาม บก กิ่ง อ.โนนคูณ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1557 อ่างเก็บน้ำบ้านแดง บก กิ่ง อ.โนนคูณ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1558 ทำนบห้วยก้านเหลือง บก โนนคูณ ศรีสะเกษ อื่นๆ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1559 ทำนบปวงเป หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ อื่นๆ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1560 อ่างเก็บน้ำบ้านโพธิ์ โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1541 - 1560 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 78/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>