ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1521 อ่างเก็บน้ำบ้านหลุบ ห้วยสาด ซำ เมือง ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1522 ฝายบ้านโคกสมบูรณ์ ทุ่ม เมือง ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1523 ปตร.โนนสำนักพนมดงรัก นำคำ เมือง ศรีสะเกษ อื่นๆ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1524 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนแย้ หญ้าปล้อง เมือง ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1525 ฝายบ้านหนองม่วง หนองครก เมือง ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1526 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองแข้ ร่องแข้ หมากเขียบ เมือง ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1527 ฝายบ้านโนนเพ็ก โนนเพ็ก เมือง ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1528 ฝายบ้านกระแซงน้อย ตำแย เมือง ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1529 อ่างเก็บน้ำร่องสะอาด พยุห์ เมือง ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1530 อ่างเก็บน้ำร่องกระลุน ตำแย เมือง ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1531 อ่างเก็บน้ำร่องขุนชัย ตำแย เมือง ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1532 อ่างเก็บน้ำบ้านกุดโง้ง โพนข่า เมือง ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1533 อ่างเก็บน้ำบ้านซำ ซำ เมือง ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1534 อ่างเก็บน้ำหนองสังข์ ตำแย เมือง ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1535 อ่างเก็บน้ำบ้านบก โพนข่า เมือง ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1536 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสำโรง ธาตุ เมือง ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1537 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกอง ธาตุ เมือง ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1538 ฝายบ้านหนองสังข์ โพนเขวา เมือง ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1539 ฝายบ้านโพนแดง หนองไฮ เมือง ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1540 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองแก้ว หนองแก้ว เมือง ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1521 - 1540 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 77/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>