ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1501 ฝายบ้านตาโต พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1502 อ่างเก็บน้ำบ้านหัวพี พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1503 อ่างเก็บน้ำบ้านแร้งไข่ บะ ท่าตูม สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1504 อ่างเก็บน้ำบ้านไกลสะเนียด หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1505 ฝายทุ่งโก หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1506 ฝายบ้านนานวล หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1507 ฝายบ้านหนองเมธี หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1508 อ่างฯนิคมซอย 18 ปรับปรุง     สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1509 อ่างฯบ้านตาเมียง ปรับปรุง     สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1510 ฝายบ้านตะเพรา     สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1511 ฝายบ้านคำสุข     สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1512 ฝายบ้านอำปึล     สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1513 ฝายบ้านไทยสามัคคี     สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1514 ฝายบ้านหนองตะมะ โพธิ์ เมือง ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1515 ระบบส่งน้ำบ้านโนนจานพนมดงรัก โพธิ์ เมือง ศรีสะเกษ อื่นๆ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1516 ฝายห้วยสะพุง โพนข่า เมือง ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1517 ฝายห้วยแฮต โพนข่า เมือง ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1518 ฝายห้วยตาโต คูซอด เมือง ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1519 อ่างเก็บน้ำกุดหวาย คูซอด เมือง ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1520 ฝายบ้านจั่น ซำ เมือง ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1501 - 1520 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 76/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>