ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1481 ฝายบ้านหนองบัว ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1482 อ่างเก็บน้ำบ้านไพลขลา ไพลขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1483 ทำนบม่วงมูล หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์ อื่นๆ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1484 ทำนบบ้านธรรมษา บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์ อื่นๆ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1485 ทำนบห้วยพลับพลา ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์ อื่นๆ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1486 ทำนบโพนครก โพนครก ท่าตูม สุรินทร์ อื่นๆ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1487 อ่างเก็บน้ำบ้านโพนงอย หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1488 ฝายบ้านโนนระเวียง โพนครก ท่าตูม สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1489 อ่างเก็บน้ำบ้านจินดา กระโพ ท่าตูม สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1490 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองแวง เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1491 ฝายบ้านเรียงพนม ทุ่งกุลาร้องไห้ ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1492 ฝายบ้านท่าศิลา เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1493 อ่างเก็บน้ำบ้านโพนขวาว โพนครก ท่าตูม สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1494 ฝายบ้านกุดมะโน โพนครก ท่าตูม สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1495 อ่างเก็บน้ำบ้านตระมูง กระโพ ท่าตูม สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1496 อ่างเก็บน้ำบ้านหมากหมี่ ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1497 ฝายบ้านน้ำคำ ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1498 อ่างเก็บน้ำบ้านปราสาท ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1499 อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1500 อ่างเก็บน้ำบ้านกะเตียว บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1481 - 1500 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 75/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>