ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1421 ฝายห้วยไผ่ กุดขาคีม รัตนบุรี สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1422 อ่างเก็บน้ำบ้านเบิด เปิด รัตนบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1423 อ่างเก็บน้ำบ้านนางเข็ม ยางสว่าง รัตนบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1424 อ่างเก็บน้ำบ้านคําผง หนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1425 อ่างเก็บน้ำบ้านขุมดิน หนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1426 อ่างเก็บน้ำร่องหัวซิน คำผง โนนนารายณ์ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1427 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองเบ็นเย็น หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1428 ฝายบ้านหนองแวง หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1429 อ่างเก็บน้ำบ้านปลาเดิด ห้วยกู่ ระเวียง โนนนารายณ์ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1430 อ่างเก็บน้ำบ้านโศกหัวช้าง ระเวียง โนนนารายณ์ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1431 ฝายบ้านโนน โนน โนนนารายณ์ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1432 อ่างเก็บน้ำบ้านแคน แคน สนม สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1433 อ่างเก็บน้ำบ้านโศกแดง สนม สนม สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1434 อ่างเก็บน้ำบ้านกระโดน สนม สนม สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1435 ฝายบ้านหนองขุนศรี แคน สนม สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1436 ฝายบ้านโพนโก โพนโก สนม สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1437 อ่างเก็บน้ำบ้านกาพระ หัวงัว สนม สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1438 อ่างเก็บน้ำบ้านเกษตร จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1439 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองหิน บุอาไร ผือ จอมพระ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1440 อ่างเก็บน้ำบ้านวารไพรศรี หนองสนิม จอมพระ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1421 - 1440 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 72/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>