ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1401 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนแดง ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1402 ฝายบ้านห้วย หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1403 อ่างเก็บน้ำบ้านบุกันแทน หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1404 อ่างเก็บน้ำบ้านศรีราชา ศรีสุข สําโรงทาบ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1405 ฝายห้วยแก้ว เกาะแก้ว สําโรงทาบ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1406 อ่างเก็บน้ำหนองฮะ หนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1407 อ่างเก็บน้ำบ้านกะเลา หนองไผ่ล้อม สําโรงทาบ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1408 อ่างเก็บน้ำบ้านโคกสมบูรณ์ ศรีสุข สําโรงทาบ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1409 อ่างเก็บน้ำบ้านแขม กระออม สําโรงทาบ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1410 ฝายบ้านป่าเวย เกาะแก้ว สําโรงทาบ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1411 ฝายบ้านโนนลี หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1412 อ่างเก็บน้ำบ้านขอนแก่น หนองฮะ สำโรงทาบ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1413 อ่างเก็บน้ำบ้านกุดงิ้ว หมื่นศรี สำโรงทาบ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1414 ฝายบ้านเกาะแก้ว กุดขาคีม รัตนบุรี สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1415 อ่างเก็บน้ำบ้านหมกเต่า เปิด รัตนบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1416 อ่างเก็บน้ำบ้านม่วงหมาก ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1417 ฝายบ้านดงเมย แก รัตนบุรี สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1418 อ่างเก็บน้ำโศกหัวลิง หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1419 อ่างเก็บน้ำหัวปลัก นาวอง ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1420 ฝายกุดนาแซง น้ำเขียว รัตนบุรี สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1401 - 1420 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 71/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>