ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
121 ฝายราษีไศล หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ ประตูระบายน้ำ โครงการชลประทานขนาดกลาง
122 ฝายหัวนา หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ประตูระบายน้ำ โครงการชลประทานขนาดกลาง
123 ห้วยขะยุง น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ฝาย คสล. โครงการชลประทานขนาดกลาง
124 ฝายบ้านน้ำเย็น เมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ฝาย คสล. โครงการชลประทานขนาดกลาง
125 บ้านลำเชิงไกร เมือง โคกสูง เมือง นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
126 บ้านสนวน หนองไข่น้ำ เมือง นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
127 บ้านดอนใหญ่ บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
128 บ้านท่ามะนาว หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
129 บ้านคลองหินปูน วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
130 บ้านคลองตะแบก ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
131 บ้านลำเชียงไกร ด่าน บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
132 บ้านป่ารัง ลำมูล โนนสูง นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
133 บ้านโนนประดู่ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
134 บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
135 บ้านแก่งขาม แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
136 บ้านแก่งโก แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
137 บ้านสีสุก สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
138 บ้านโมกมัน บึงสำโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
139 บ้านหนองสะเดา แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
140 บ้านโนนฟักทอง สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
แสดง 121 - 140 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 7/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>