ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1361 ฝายบ้านตาคง ตาคง สังขะ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1362 ระบบส่งน้ำอ่างฯ บ้านกะเลงเวก 1 เทพรักษา สังขะ สุรินทร์ อื่นๆ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1363 อ่างเก็บน้ำบ้านขนาดมอญน้อย ตาตุม สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1364 อ่างเก็บน้ำห้วยเสน เทพรักษา สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1365 อ่างเก็บน้ำหนองยาว กระเทียม สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1366 ฝายบ้านด่านเจริญ2 กระเทียม สังขะ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1367 ฝายบ้านด่านเจริญ กระเทียม สังขะ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1368 ฝายบ้านโคกสะอาด กระเทียม สังขะ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1369 ฝายบ้านหนองปลาขาว ขอนแตก สังขะ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1370 ระบบส่งน้ำอาคารทดน้ำบ้านสิมพนมดงรัก ขอนแตก สังขะ สุรินทร์ อื่นๆ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1371 ฝายบ้านขามน้อย ขอนแตก สังขะ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1372 ฝายบ้านโสน ณรงค์ สังขะ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1373 ฝายบ้านใหม่ไทยเจริญ ตรวจ สังขะ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1374 ฝายบ้านทุ่งราน ตรวจ สังขะ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1375 ฝายบ้านฉลีก ตรวจ สังขะ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1376 ฝายบ้านน้อย ตรวจ สังขะ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1377 ฝายบ้านโนนทอง ตรวจ สังขะ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1378 อ่างเก็บน้ำบ้านขยอง ตาตุม สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1379 อ่างเก็บน้ำห้วยตาปาด ตาตุม สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1380 อ่างเก็บน้ำบ้านขยอง2ปชด.43 ตาตุม สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
แสดง 1361 - 1380 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 69/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>