ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1321 อ่างเก็บน้ำบ้านนาสนวน ปชด. จรัส บัวเชด สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1322 อ่างเก็บน้ำซำปะโต ปชด. อาโพน บัวเชด สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1323 ฝายบ้านจรัส ด่าน บัวเชด สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1324 อ่างเก็บน้ำห้วยพยอม ห้วยตาซอน จรัส บัวเชด สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1325 ฝายบ้านนาสนวน จรัส บัวเชด สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1326 อ่างเก็บน้ำโอทะลัน ปชด. จรัส บัวเชด สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1327 อ่างเก็บน้ำบ้านสน สะเดา บัวเชด สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1328 ฝายบ้านตาคง ตาวัง บัวเชด สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1329 ฝายบ้านโคกสำโรง ตาวัง บัวเชด สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1330 ฝายบ้านแสนสำราญ ตาวัง บัวเชด สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1331 อ่างเก็บน้ำหนองบ้านนาและขุดลอก ตาวัง บัวเชด สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1332 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองโจงโลง สะเดา บัวเชด สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1333 ฝายบ้านประเดียก บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1334 อ่างเก็บน้ำบ้านระมาดค้อ บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1335 อ่างเก็บน้ำบ้านอาโพน บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1336 ฝายบ้านกะโงกและขุดลอก สะเดา บัวเชด สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1337 อ่างเก็บน้ำบ้านกระทม บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1338 อ่างเก็บน้ำหนองหลวง อาโพน บัวเชด สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1339 อ่างเก็บน้ำบ้านรุนปชด.43 อาโพน บัวเชด สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1340 อ่างเก็บน้ำสะเดาน้อย อาโพน บัวเชด สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1321 - 1340 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 67/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>