ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1301 อ่างเก็บน้ำบ้านปจิก ไพล ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1302 อ่างเก็บน้ำบ้านเมืองเพชร ไพล ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1303 อ่างเก็บน้ำบ้านพลวง กังแอน ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1304 อ่างเก็บน้ำบ้านฝาง ทมอ ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1305 อ่างเก็บน้ำบ้านโดนเลงใต้ หมอ ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1306 ฝายบ้านสมุด สมุด ปราสาท สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1307 ฝายบ้านถนนชัย กันตรวจระมวล ปราสาท สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1308 ฝายบ้านบุอันโนง ปราสาททนง ปราสาท สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1309 ฝายห้วยแลเงา ปรือ ปราสาท สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1310 อ่างเก็บน้ำห้วยแลเงา ปรือ ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1311 อ่างเก็บน้ำห้วยตาเขียว หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1312 อ่างเก็บน้ำบ้านสำโรง2 หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1313 ฝายทุ่งมน ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1314 อ่างเก็บน้ำบ้านออด บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1315 อ่างเก็บน้ำบ้านบัวขุนจง บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1316 อ่างเก็บน้ำบ้านสังแก สะเดา บัวเชด สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1317 อ่างเก็บน้ำบ้านแจนแวน แจนแวน บัวเชด สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1318 อ่างเก็บน้ำบ้านประเม บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1319 ฝายบ้านกระเพอโร ตาวัง บัวเชด สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1320 อ่างเก็บน้ำบ้านสะเดา สะเดา บัวเชด สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1301 - 1320 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 66/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>