ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1281 อ่างเก็บน้ำบ้านทับไทย ทมอ ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1282 อ่างเก็บน้ำบ้านอําปึล 1 ทมอ ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1283 อ่างเก็บน้ำบ้านมะเมี้ยง โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1284 ฝายบ้านตาเจียด ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1285 อ่างเก็บน้ำบ้านตาดอก ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1286 อ่างเก็บน้ำบ้านตายั๊วะ โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1287 อ่างเก็บน้ำบ้านก๊วล หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1288 อ่างเก็บน้ำบ้านตาเบา ตาเบา ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1289 อ่างเก็บน้ำบ้านพยุงสุข โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1290 อ่างเก็บน้ำบ้านโคกยาง โคกยาง ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1291 อ่างเก็บน้ำบ้านจบก ไพล ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1292 อ่างเก็บน้ำบ้านตาวร โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1293 ฝายบ้านโคกสะอาด โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1294 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนาตอนบน โคกยาง ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1295 ฝายบ้านกูน โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1296 ฝายบ้านหนองอารักษ์ โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1297 อ่างฯบ้านรันแอดง โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1298 ฝายบ้านตาเดาะ โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1299 อ่างเก็บน้ำบ้านเจ้าคุณ โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1300 อ่างเก็บน้ำบ้านนาสาม ปรือ ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1281 - 1300 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 65/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>