ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1241 ฝายบ้านราว คูตัน กาบเชิง สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1242 ฝายบ้านราวนคร คูตัน กาบเชิง สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1243 อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ขนาดกลางปี32 คูตัน กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1244 อ่างเก็บน้ำบ้านน้อยริมเฮน คูตัน กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1245 อ่างเก็บน้ำบ้านสกลปรับปรุง25 คูตัน กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1246 อ่างเก็บน้ำบ้านร่มราษฎรโพธิ์ทอง ตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1247 บ้านจิกแตก โคกกลาง กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1248 ฝายบ้านโจรก ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1249 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองโย คูตัน กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1250 อ่างเก็บน้ำบ้านนาเรือง ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1251 ฝายบ้านโนนสำราญ ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1252 ฝายบ้านด่านพัฒนา ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1253 อ่างห้วยกระบาลเลียว บักได กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1254 อ่างเก็บน้ำห้วยกระบาลเลียว ตาเมียง กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1255 อ่างเก็บน้ำหนองคันนา ตาเมียง กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1256 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองคันนา บักได กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1257 อ่างเก็บน้ำพนมดิน บักได กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1258 อ่างเก็บน้ำหนองจู๊บ บักได กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1259 อ่างเก็บน้ำบ้านตาเมียง บักได กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1260 อ่างเก็บน้ำบ้านหัวอ่าง ปชด. บักได กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
แสดง 1241 - 1260 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 63/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>