ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1221 อ่างเก็บน้ำบ้านน้อยร่มเย็น กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1222 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสวรรค์ โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1223 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนทอง กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1224 อ่างเก็บน้ำบ้านโพนทอง ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1225 ระบบส่งน้ำอ่างฯ อุโลก ปชด. บักได กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1226 อ่างเก็บน้ำห้วยเสม็ด ปชด. บักได กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1227 ฝายบ้านโคกสะอาด คูตัน กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1228 ฝายห้วยยาง ปชด. ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1229 อ่างเก็บน้ำนิคมซอย18 แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1230 อ่างเก็บน้ำห้วยสะเดาปชด.33 แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1231 อ่างเก็บน้ำบ้านแนงมุด แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1232 อ่างเก็บน้ำบ้านประดู่ แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1233 อ่างเก็บน้ำคลองน้ำซับ แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1234 อ่างเก็บน้ำบ้านโคกพยุง แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1235 ฝายบ้านตาแจก โคกกลาง กาบเชิง สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1236 ฝายบ้านโนนค้อทอง โคกกลาง กาบเชิง สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1237 อ่างเก็บน้ำลำพลับพลา กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1238 อ่างเก็บน้ำห้วยจำเริง ปชด. โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1239 อ่างเก็บน้ำห้วยจำเริง โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1240 อ่างเก็บน้ำบ้านสกล ตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1221 - 1240 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 62/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>