ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1201 อ่างเก็บน้ำห้วยหินแดง เทนมีย์ เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1202 อ่างเก็บน้ำตาเปียงปึ ตาอ็อง เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1203 อ่างเก็บน้ำบ้านว่าน คอโค เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1204 อ่างเก็บน้ำบ้านกู่ หนองตาเฮง เพี้ยราม เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1205 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองศาลา ท่าสว่าง เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1206 อ่างเก็บน้ำห้วยฉลีก สวาย เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1207 อ่างเก็บน้ำบ้านหินปูน ท่าสว่าง เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1208 ฝายบ้านฮ็อง เพี้ยราม เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1209 อ่างเก็บน้ำบ้านตราด สำโรง เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1210 ฝายบ้านนาบัว นาบัว เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1211 ฝายกำปวงเยียง ทุ่งสว่าง เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1212 อ่างเก็บน้ำบ้านนาโพธิ์ เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1213 อ่างเก็บน้ำบ้านนาตัง เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1214 ฝายบ้านสดอ เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1215 อ่างเก็บน้ำบ้านตากูก ตากูก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1216 ฝายบ้านตากแดด ตากูก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1217 ทำนบบ้านแร่ บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1218 อ่างเก็บน้ำบ้านฉันเพล ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1219 อ่างเก็บน้ำบ้านแดง ปึง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1220 อ่างเก็บน้ำบ้านโพธิ์ทอง คูตัน กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1201 - 1220 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 61/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>