ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1181 ฝายบ้านโคกสำราญ ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1182 ฝายบ้านกะทิง หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1183 ฝายบ้าหนองหว้า ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1184 ฝายบ้านหัวตะแบก ประทัดบุ ประโคนชัย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1185 ฝายบ้านละเวี้ย ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1186 ฝายบ้านโคกสะอาด ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1187 ฝายลำพังชู บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1188 อ่างฯ บ้านสายตรีพัฒนา 1 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1189 ฝายทำนบบ้านนาเสือก นาบัว เมือง สุรินทร์ ฝาย โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1190 อ่างเก็บน้ำบ้านนาดี นาดี เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1191 อ่างเก็บน้ำบ้านสวาย สวาย เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1192 อ่างเก็บน้ำห้วยสระยา สวาย เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1193 อ่างเก็บน้ำบ้านสะแง ห้วยอะไบ สวาย เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1194 อ่างเก็บน้ำบ้านตาเลิ๊ก สวาย เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1195 อ่างเก็บน้ำเขาสวาย 1 นาบัว เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1196 อ่างเก็บน้ำเขาสวาย 2 นาบัว เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1197 อ่างเก็บน้ำเขาสวาย 4 นาบัว เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1198 อ่างเก็บน้ำวัดพนม นาบัว เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1199 อ่างเก็บน้ำบ้านละหุ่ง สวาย เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1200 ฝายบ้านเมืองที เมืองที เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1181 - 1200 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 60/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>