ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
101 ฝายยางเมืองลิง เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์ ฝายยาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
102 อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า เมือง เมือง ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
103 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ เมือง เมือง ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
104 อ่างเก็บน้ำห้วยซัน โพนข่า เมือง ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
105 อ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
106 อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
107 อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน ภูผาหมอก กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
108 อ่างเก็บน้ำห้วยติ้กชู ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
109 อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา โคกตาล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
110 อ่างเก็บน้ำโอตาลัด โคกตาล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
111 อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ ห้วยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
112 อ่างเก็บน้ำหนองสอางค์ ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
113 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดกลาง
114 อ่างเก็บน้ำห้วยปูน หนองครก เมือง ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
115 อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
116 อ่างเก็บน้ำหนองสิ สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
117 อ่างเก็บน้ำห้วยทา บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
118 ฝาย บ้านลุมพุก 2 ขุขันธ์ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ฝาย คสล. โครงการชลประทานขนาดกลาง
119 ฝาย บ้านเศวต ขุขันธ์ สำโรงตาเจ็น ศรีสะเกษ ฝาย คสล. โครงการชลประทานขนาดกลาง
120 ฝาย ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ฝาย คสล. โครงการชลประทานขนาดกลาง
แสดง 101 - 120 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 6/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>