ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1161 อ่างเก็บน้ำบ้านตาโหงก เมืองแก สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1162 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองเกาะ สตึก สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1163 ฝายบ้านโนนค้อ สะแก สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1164 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสำราญ สะแก สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1165 อ่างเก็บน้ำหนองตราด หนองใหญ่ สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1166 ฝายห้วยไผ่ ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1167 อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1168 อ่างเก็บน้ำบ้านแคนดง แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1169 ฝายบ้านหนองแคน แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1170 ฝายบ้านท่าเรือ ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1171 อ่างเก็บน้ำบ้านกอก ห้วยไผ่ ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1172 อ่างเก็บน้ำบ้านสนามชัย เมืองแก สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1173 อ่างเก็บน้ำหนองม่วง หนองตูมกา นิคม สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1174 อ่างเก็บน้ำบ้านร่อนทอง ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1175 อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยโสก นิคม สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1176 อ่างเก็บน้ำโสกกระโดน นิคม สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1177 ฝายบ้านสายตรี 4 ใต้ บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1178 ฝายบ้านประดู่ เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1179 ฝายบึงเจริญ บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1180 ฝายบ้านตะโกตาพิ ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1161 - 1180 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 59/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>