ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1141 ฝายตาจอม จระเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1142 ฝายโคกตูม จระเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1143 อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยงิ้ว สระบัว แคนดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1144 อ่างเก็บน้ำหนองไข่น้ำหนองการะโก แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1145 ฝายบ้านกุดปะอวด แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1146 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนกลาง แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1147 ฝายบ้านยางทะเล แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1148 ฝายบ้านโนนแดง ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1149 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองจาน ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1150 ฝายบ้านนครลำปาง ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1151 ฝายบ้านเสม็ด ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1152 อ่างเก็บน้ำบ้านพิมาย ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1153 ฝายบ้านละกอ ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1154 อ่างเก็บน้ำบ้านตราด ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1155 อ่างเก็บน้ำหนองทุ่งวัง ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1156 อ่างเก็บน้ำบ้านตลาด นิคม สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1157 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองไผ่ ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1158 ฝายบ้านดอนมนต์ ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1159 อ่างเก็บน้ำคูขาด สตึก สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1160 อ่างเก็บน้ำบ้านสตึก-ชาวประมง สตึก สตึก บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1141 - 1160 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 58/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>