ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1101 ฝายบ้านมะมัง ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1102 อ่างเก็บน้ำบ้านโคกสะอาด ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1103 ฝายห้วยเปี่ยม ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1104 อ่างเก็บน้ำบ้านสายโท2 จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1105 อ่างเก็บน้ำบ้านสายโท5ใต้ปชดปี42 จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1106 อ่างเก็บน้ำบ้านสายโท 6 ปชด. สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1107 ฝายบ้านหนองเอียน เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1108 อ่างเก็บน้ำหนองบือ บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1109 อ่างเก็บน้ำบ้านโคกกระเหย ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1110 อ่างเก็บน้ำโอบก ปชด. ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1111 อ่างเก็บน้ำบ้านสายโท9ใต้ สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1112 ฝายบ้านตะโก ห้วยราช โคกย่าง ประโคนชัย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1113 อ่างเก็บน้ำห้วยพลู หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1114 อ่างเก็บน้ำหนองไม้งามเก่าปชด. หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1115 ฝายบ้านสายตรี 16 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1116 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองไม้งามปชด. หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1117 อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาปรับปรุง ปชด. สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1118 ฝายห้วยเสว บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1119 ฝายห้วยตะโก ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1120 ฝายห้วยคลองลึก จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1101 - 1120 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 56/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>