ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1081 อ่างเก็บน้ำทำนบพระ สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1082 ฝายบ้านป่ายาว สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1083 อ่างเก็บน้ำห้วยหนองเต็ง สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1084 ฝายบ้านจาน หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1085 ฝายบ้านศรีภูมิ ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1086 อ่างเก็บน้ำบ้านเพชรน้อย สามแวง กิ่งอ.ห้วยราช บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1087 ฝายบ้านโคกกะเบา สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1088 ฝายบ้านกระทุ่ม สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ ฝายทดน้ำ โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1089 อ่างเก็บน้ำบ้านละลูน หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1090 อ่างเก็บน้ำบ้านสูงเนิน สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1091 อ่างเก็บน้ำบ้านแซว ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1092 อ่างเก็บน้ำบ้านตารางค์ สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1093 อ่างเก็บน้ำบ้านสตึงทะงาย บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1094 ฝายบ้านไผ่รวก ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1095 อ่างเก็บน้ำหนองยาว กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1096 ฝายบ้านโคกเหล็ก สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1097 อ่างเก็บน้ำบ้านเมืองโพธิ์ เมืองโพธิ์ ห้วยราช บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1098 อ่างเก็บน้ำหนองสำเดง โคกขมิ้น ประโคนชัย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1099 ฝายบ้านพลับพลา สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1100 ฝายบ้านตะแบก ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1081 - 1100 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 55/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>