ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1061 อ่างเก็บน้ำบ้านปู บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1062 ฝายบ้านทุ่งไผ่ ปะคำ ปะคำ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1063 ฝายบ้านนาจาน เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1064 อ่างเก็บน้ำบ้านสระสะแก บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1065 อ่างเก็บน้ำบ้านสะเดาหวาน โคกสูง หนองกี่ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1066 ฝายบ้านสระสะแกASPL บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1067 อ่างเก็บน้ำบ้านกระสัง หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1068 อ่างเก็บน้ำบ้านโคกลอย ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1069 อ่างเก็บน้ำบ้านโคกไม้แดง หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1070 อ่างเก็บน้ำลำมาศน้อย 2 หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1071 อ่างเก็บน้ำดอนนางงาม หนองบัว ปะคำ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1072 อ่างเก็บน้ำลำมาศน้อย 1 หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1073 อ่างเก็บน้ำหนองไข่เทา โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1074 อ่างเก็บน้ำบ้านโคกรัก โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1075 อ่างเก็บน้ำโคกกระเบื้อง โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1076 ฝายบ้านกระนัง บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1077 อ่างเก็บน้ำบ้านปรือ บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1078 อ่างเก็บน้ำหนองสะดำใหญ่ บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1079 อ่างเก็บน้ำสวายสอ ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1080 ฝายโดนเยีย ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1061 - 1080 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 54/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>