ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1041 ฝายหนองยาว ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1042 ฝายบ้านยาง บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1043 อ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่หนองโคน หนองโดน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1044 ฝายบ้านสนวน โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1045 อ่างเก็บน้ำบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ห้วยโพธิ์ แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1046 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนขี้ตุ่น หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1047 ฝายบ้านว่านASPL โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1048 ฝายบ้านห้วยตะเคียน ยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1049 อ่างเก็บน้ำคลองน้ำลึก โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1050 อ่างเก็บน้ำบ้านเทพพัฒนา โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1051 อ่างเก็บน้ำซับฝาง โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1052 อ่างเก็บน้ำบ้านโคกเขาหญ้าคา โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1053 อ่างเก็บน้ำห้วยหิน 2 โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1054 อ่างเก็บน้ำห้วยซับใหญ่ โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1055 อ่างเก็บน้ำห้วยซับน้อย หนองบัว ปะคำ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1056 ฝายบ้านโคกมะม่วงหวาน หนองบัว ปะคำ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1057 ฝายบ้านโคกงิ้ว ปะคำ ปะคำ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1058 ฝายบ้านสุขสำราญ หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1059 อ่างเก็บน้ำห้วยซับหวาย หนองบัว ปะคำ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1060 อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยหิน1 หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1041 - 1060 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 53/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>