ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1021 ฝายทดน้ำบ้านตาเป็ก ตาเป็ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1022 ฝายบ้านตาเป็ก ตาเป็ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1023 อ่างเก็บน้ำบุตาพวง ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1024 ฝายบ้านยายคำ ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1025 อ่างเก็บน้ำบ้านโคกสำราญ ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1026 อ่างฯบ้านยายแย้ม ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1027 อ่างเก็บน้ำบ้านดอนหนองแหน ตาเป็ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1028 อ่างเก็บน้ำบ้านไทรออ ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1029 อ่างเก็บน้ำหนองทำเลบุ่งซ้าง สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1030 ฝายบ้านสระทอง สระทอง หนองหงส์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1031 ฝายบ้านโนนน้ำอ้อม ชำนิ ชำนิ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1032 อ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1033 ฝายบ้านขี้ตุ่น โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1034 ฝายบ้านหนองกระทุ่ม บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1035 อ่างเก็บน้ำหนองตลาด เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1036 อ่างเก็บน้ำโสกตาลี เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1037 อ่างเก็บน้ำหนองพระ แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1038 ฝายลำห้วยตราด โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1039 ฝายบ้านกวางงอย โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1040 ฝายบ้านเขื่อน โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1021 - 1040 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 52/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>