ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1001 ฝายคลองกระเบา ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ ฝายทดน้ำ โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1002 อ่างเก็บน้ำซับสมบูรณ์ โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1003 อ่างเก็บน้ำซับคะนิง โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1004 ฝายบ้านโนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ ฝายทดน้ำ โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1005 อ่างฯบ้านคลองหิน ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1006 อ่างฯคลองโป่ง ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1007 ฝายบ้านส้มป่อย ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ ฝายทดน้ำ โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1008 อ่างฯป่าไม้สหกรณ์ ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1009 อ่างฯช่องตะโก ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1010 อ่างฯบ้านฐานเจ้าป่า ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1011 อ่างเก็บน้ำซับเศรษฐี โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1012 อ่างฯเขาประทุน ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1013 อ่างเก็บน้ำร่มเกล้าฯ โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1014 อ่างเก็บน้ำคลองยาง ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1015 อ่างเก็บน้ำระหอกเกตุงบช่วยเหลือ ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1016 อ่างเก็บน้ำเขาลูกช้าง โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1017 อ่างเก็บน้ำซับเศรษฐี ปรับปรุง โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1018 ฝายบ้านวังน้ำขาว เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1019 อ่างเก็บน้ำบ้านเจริญสุข เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1020 อ่างฯบุหลุมปูน ตาเป็ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1001 - 1020 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 51/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>