ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
981 อ่างฯคลองตาหงษ์ ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
982 ฝายบ้านหนองหมี 1 โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์ ฝายทดน้ำ โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
983 ฝายบ้านสมจิตร โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์ ฝายทดน้ำ โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
984 ฝายบ้านปากช่อง ลำปะเทีย ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
985 ฝายบ้านโคกใหม่ สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
986 ฝายบ้านโคกว่าน ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
987 ฝายบ้านหนองแวง ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
988 อ่างเก็บน้ำบ้านบุ ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
989 อ่างเก็บน้ำกองทัพภาคที่ 2 สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
990 อ่างเก็บน้ำบ้านสันติสุข สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
991 อ่างฯบ้านโคกเพชร หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
992 อ่างเก็บน้ำคลองปลาอีด สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
993 อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
994 อ่างเก็บน้ำต้นลำประเทีย หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
995 อ่างเก็บน้ำห้วยเปี่ยมพะยิว หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
996 อ่างเก็บน้ำห้วยดินทราย หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
997 อ่างเก็บน้ำห้วยนาเหนือ หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
998 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาเยาว์ หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
999 อ่างฯบ้านช่องเสม็ด ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1000 ฝายบ้านบุฝรั่ง ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ ฝายทดน้ำ โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
แสดง 981 - 1000 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 50/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>