ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
81 อ่างเก็บน้ำห้วยเชิง ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
82 อ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา กังแอน ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
83 อ่างเก็บน้ำลุมพุก ตาเบา ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
84 อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
85 ฝายบ้านทุ่งราม ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร์ ฝาย คสล. โครงการชลประทานขนาดกลาง
86 อ่างเก็บน้ำเกาะแก้ว เกาะแก้ว สำโรงทาบ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
87 อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร บุแกรง จอมพระ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
88 อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
89 อ่างเก็บน้ำลุงปุง ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
90 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
91 อ่างเก็บน้ำหนองกา น้ำเขียว รัตนบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
92 อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส จรัส บัวเชด สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
93 อ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ จรัส บัวเชด สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
94 อ่างเก็บน้ำห้วยกะเลงเวก ดม สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
95 อ่างเก็บน้ำห้วยกะเลงเวก1 ดม สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
96 อ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ตาตูม สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
97 ฝายบ้านเลิศอรุณ ทับทัน สังขะ สุรินทร์ ฝาย คสล. โครงการชลประทานขนาดกลาง
98 ฝายยางบ้านตลุง หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์ ฝายยาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
99 ฝายยางทุ่งมน ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์ ฝายยาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
100 ฝายยางตระแสง ท่าสว่าง เมือง สุรินทร์ ฝายยาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
แสดง 81 - 100 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 5/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>