ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
961 ฝายบ้านหนองไทร สะเดา นางรอง บุรีรัมย์ ฝายทดน้ำ โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
962 ฝายกุดตาสา หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ ฝายทดน้ำ โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
963 ฝายบ้านเสลา ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ ฝายทดน้ำ โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
964 ฝายบ้านหนองรี นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
965 ฝายทดน้ำบ้านทุ่งมน สะเดา นางรอง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
966 อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
967 อ่างฯคลองมะกอก หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
968 ฝายบ้านหนองกก สะเดา นางรอง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
969 อ่างเก็บน้ำบ้านลุงตะไคร้ สะเดา นางรอง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
970 อ่างเก็บน้ำหนองสองพี่น้อง สะเดา นางรอง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
971 ฝายบ้านชุมแสง ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
972 อ่างเก็บน้ำหนองสระยาว หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
973 ฝายบ้านหนองยางใหม่ หนองปล่อง นางรอง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
974 ฝายบ้านบุตาเวสน์ หนองกง นางรอง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
975 อ่างเก็บน้ำหนองม่วง ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
976 ฝายบ้านทุ่งโพธิ์ทอง ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
977 ฝายปอแดง หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
978 อ่างเก็บน้ำนิคมเขต หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
979 ฝายบ้านห้วย หนองโสน นางรอง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
980 ฝายบ้านหนองกง หนองกง นางรอง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 961 - 980 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 49/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>