ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
941 อ่างฯบ้านบง บ้านคู นาโพธิ์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
942 อ่างเก็บน้ำบ้านโสกดินแดง บ้านคู นาโพธิ์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
943 อ่างเก็บน้ำพญานาค บ้านดู่ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
944 ฝายห้วยยาง บ้านด่าน เมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
945 ฝายบ้านหนองสระ โนนขวาง เมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
946 ฝานบ้านกลันทา ถลุงเหล็ก เมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
947 ฝายบ้านถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก เมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
948 ฝายบ้านพะไล ถลุงเหล็ก เมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
949 อ่างเก็บน้ำบ้านรุน บัวทอง เมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
950 ฝายบ้านโนนเจริญ บ้านด่าน เมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
951 อ่างเก็บน้ำบ้านสองห้อง บ้านด่าน เมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
952 ฝายบ้านนาฝาย บ้านด่าน เมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
953 ฝายบ้านโปย พระครูใหญ่ เมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
954 ฝายบ้านพระครูใหญ่ พระครูใหญ่ เมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
955 อ่างเก็บน้ำบ้านสำโรง วังเหนือ เมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
956 อ่างเก็บน้ำบ้านโคกแสลงน้อย เมืองฝาง เมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
957 อ่างเก็บน้ำเมืองโพธิ์ ตาเสา เมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
958 อ่างเก็บน้ำบ้านโคกตาสิงห์ สวายจีก เมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
959 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองทะลอก บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
960 ฝายบ้านด่าน บ้านด่าน เมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 941 - 960 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 48/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>