ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
921 อ่างเก็บน้ำบ้านหว้า บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
922 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนเพกา บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
923 อ่างเก็บน้ำหนองหัวถนน พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
924 อ่างเก็บน้ำบ้านโคกเพชร พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
925 อ่างเก็บน้ำบ้านหินเหล็กไฟ หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
926 อ่างเก็บน้ำบ้านนาหลวง หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
927 ฝายบ้านหัวฝาย หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
928 ฝายน้ำล้นบ้านตูมใหญ่ ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
929 ฝายบ้านหนองบัวไทย ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
930 อ่างเก็บน้ำโศกขี้หนู ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
931 อ่างเก็บน้ำหนองสวายสอ ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
932 อ่างเก็บน้ำบ้านโสกดินแดงดงเค็ง หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
933 อ่างเก็บน้ำบ้านโคกสว่าง หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
934 อ่างเก็บน้ำบ้านโคกสะอาด หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
935 อ่างเก็บน้ำบ้านประคำสำโรง ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
936 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองเต่า นาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
937 อ่างเก็บน้ำหนองถนนกลาง นาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
938 อ่างเก็บน้ำหนองโพน ศรีสว่าง นาโพธิ์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
939 อ่างเก็บน้ำหนองแวง ศรีสว่าง นาโพธิ์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
940 อ่างฯบ้านดอนกลาง บ้านคู นาโพธิ์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 921 - 940 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 47/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>