ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
901 ฝายลำแอก ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
902 ฝายบ้านหนองเรือ กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
903 ฝายบ้านโนนเห็ดได แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
904 อ่างฯหนองหัวหมู แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
905 ฝายบ้านกอก-ดอนพะยอม ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
906 ฝายห้วยตะกั่ว กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
907 ฝายบ้านเตย พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
908 ฝายบ้านโนนขิงไค พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
909 ฝายบ้านปลาค้าว มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
910 อ่างเก็บน้ำหนองคำน้อยระยะที่2 มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
911 อ่างเก็บน้ำบ้านม่วงใต้ มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
912 อ่างฯบ้านเขว้า หนองกก บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
913 ฝายบ้านบุ่งเบา บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
914 อ่างฯบ้านแวง บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
915 อ่างเก็บน้ำหนองโคกแดง บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
916 ฝายบ้านหัวสะพาน บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
917 อ่างฯ บ้านโศก บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
918 อ่างเก็บน้ำบ้านกอกโคก คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
919 อ่างเก็บน้ำบ้านคูเมือง คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
920 ฝายบ้านหนองแวง ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 901 - 920 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 46/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>