ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
881 อ่างฯ บ้านปากช่อง ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
882 ฝายห้วยตะโก ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
883 อ่างฯ บ้านห้วยแก้ว ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
884 ฝายบ้านทำนบพัฒนาใต้ หนองหอย ก พระทองคำ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
885 ฝายบ้านนาแค เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
886 ฝายบ้านสี่แยก กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
887 ฝายบ้านเมืองคง     นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
888 ฝายบ้านโนนสง่า หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
889 ฝายบ้านดอนใหญ่ บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
890 ฝายห้วยตะเคียน กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
891 ฝายห้วยน้อย สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
892 ฝายบ้านโนนกระเบื้อง นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
893 ฝายบ้านโนนเกษตร เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
894 ฝายบ้านสะแก ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
895 ฝายบ้านกู่ฤาษี หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
896 อ่างเก็บน้ำหนองบัวโคก หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
897 อ่างฯบ้านเขวา หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
898 อ่างฯบ้านโคกจิก หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
899 ฝายห้วยเหี้ย หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
900 อ่างเก็บน้ำหนองเอี้ยง ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 881 - 900 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 45/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>