ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
861 อ่างฯ โปร่งสนวน โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
862 อ่างฯ บ้านทรัพย์เจริญ ลำเพลียก ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
863 ฝายบ้านไผ่ จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
864 อ่างฯ ห้วยทราย พะเนียด แชะ ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
865 ฝายบ้านครบุรี ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
866 อ่างฯ บ้านหนองแคทราย ลำเพลียก ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
867 ฝายบ้านหัวบึง คลองสำราญ บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
868 ฝายบ้านนาราก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
869 อ่างฯ คลองยาง ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
870 ฝายคลองบุพริกน้อย จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
871 อ่างฯ ห้วยซับสุด ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
872 ฝายบ้านเฉลียงใหญ่ เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
873 ฝายบ้านดอนสันติ บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
874 อ่างฯ บ้านดอนทะยูง ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
875 ฝายบ้านโคกใบบัว โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
876 ฝายบ้านหนองเสือบอง อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
877 ฝายหนองโสมง อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
878 อ่างฯ โปร่งชนวน ลำเพลียก ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
879 อ่างฯ บ้านจัดสรร ลำเพลียก ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
880 อ่างฯ คลองน้ำมัน ลำเพลียก ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
แสดง 861 - 880 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 44/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>